www. jesus never existed .com

"DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY PRAGNĄ WALCZYĆ Z TRAGEDIĄ RELIGII "

 
 
GŁÓWNE DZIAŁY
no jesus here  Czy faktycznie sądzicie, że to wszystko naprawdę rozpoczęło się od świetoszkowatego żydowskiego cudotwórcy, spacerującego w Palestynie w I wieku n.e.? Przygotujcie się na oświecenie.

 Jezus – wyobrażeniowy Przyjaciel

Chrześcijaństwo było ostatecznym produktem religijnego synkretyzmu w starożytnym świecie. Jego narodziny nie zawdzieczają nic świętemu stolarzowi. Is tniało wielu Jezusów, ale ta historia była konstrukcją kulturową.   Nazaret nie istniał w I wieku n.e.ten teren był cmentarzyskiem grobów rzeźbionych w skałach. Pójście w ślad za gwiazdą powoduje, że krąży się w kółko. Dwunastu uczniów jest podobną fikcją, jak ich mistrz i zostali wynalezieni po to, aby legitymizować roszczenia wczesnych kościołów. Oryginalna Maryja nie była dziewicą. Ten pomysł zapożyczony został od pogańskich bogini.

Uczeni wiedzą o tym wszystkim   od ponad 200 lat, ale kapłaństwo jest wysoce dochodowym biznesem i finansuje przemysł oszustwa, aby gra mogła się dalej toczyć. „Jezus jest lepiej udokumentowanym od jakiejkolwiek innej że starożytnych postaci” ? Nie wierzcie ani w słowo z tego. W odróżnieniu od mitycznego Jezusa, prawdziwa postac historyczna, jak np. Juliusz Cezar posiada mnóstwo wzajemnie potwierdzającej się ewidencji.

 

Ciągle myślicie, że jakiegoś rodzaju święty człowiek kryje się poza tą legendą? Lepiej to sprawdzić:

 Bóg-Człowiek – narodziny super-bohatera

Jest intuicyjnie zadowalającą rzeczą myśleć, że ktos rzeczywisty był poza tą górującą legendą. Jednak podobnie, jak w religiach  Horusa czy Mitry, ludzkie życie nie było ani koniecznym, ani pomocnym. Nic w chrześcijańskiej wieści nie było oryginalne. Braterska miłość i współczucie nauczane było przez Stoików od wieków. Chrześcijańska wiara była zwulgaryzowanym pogaństwem, dostosowanym do tematyki żydowskich proroków, zdeprecjonowanym przez religijną nietolerancję. Wczesne sekty chrześcijańskie atakowały się nawzajem z podobną energią, jak atakowały one pogan. Palestyna z I wieku n.e. miała pod dostatkiem rabinów, radykałów i buntowników. Ale ‘życie’ skonstruowane z mistycznych fantazji, masy zapożyczonych cytatów, skopiowanych elementów opowieści i korpusu spekulacji, służących własnej sprawie, nie stanowi historycznej rzeczywistości. Ostateczna klęska wojowniczego nacjonalizmu żydowskiego oraz wymazanie królestwa Żydów, dało poczatkującym kościołom chrześcijańskim ostateczną dźwignię, która była dla nich niezbędna.

 

Bliższe spojrzenie na to gładkie zapewnienie, że historia Jezusa “ wystartowała szybko i  szybko się rozprzestrzeniła”.

 W co FAKTYCZNIE wierzyli wcześni chrześcijanie?

Nigdy nie istniał jedynie jeden gatunek chrześcijaństwa.  Ze środowiska religijności, które zaraziło rzymski świat, wynurzyły się tuziny współzawodniczących i sprzecznych z sobą kultów wokół tematyki Jezusa/Boga Słońca i misteriów. Pierwsi wyznawcy Jezusa utrzymywali, że był on eterycznym duchem, podobnie jak inni bogowie nieba i słońca. Jedynie  później  osiagnął on ludzką śmierć , ludzkie życie i ostatecznie – ludzkie narodziny. Złożony charakter ‘Jezusa Chrystusa’ – boga, człowieka, króla, stolarza, zdobywcy, pokoj czyniącego,  dyspensatora sprawiedliwości, adwokata miłości – został poskładany w jedną całość dla wypróbowania i zjednoczenia podzielonego i frakcyjnego,  religijnego ruchu mesjanistycznego.  W połowie II wieku n.e. żydowskie naleciałości wiary zostały wyczyszczone, ale apologeci mieli mało do powiedzenia na temat ludzkiego Jezusa. Pocieszyli się odnotowywaniem podobieństw pomiędzy swoimi ideami a pogańską mitologią. Chrześcijanie pozostawali mniejszością nawet długo po okresie, kiedy to jedna szczególna ich frakcja uformowała polityczny alians z państwem rzymskim. Ortodoksyjne wyznanie pozostawało niepopularne przez wieki i prześladowania stały się niezbędne, aby było ono w stanie narzucić swą wolę siłą.

 

Wiele prądów zasila mit Jezusa, jak strumienie i dopływy zbiegające się dla uformowania większej rzeki.

 W poszukiwaniu źródeł legendy – synkretyczne dziedzictwo chrześcijaństwa.

Poprzez wieki, chrześcijański bóg-człowiek był tworzony i ponownie odtwarzany. Egipt zapewnił wiele z tematyki i wiele ze szczegółów. Od czasów Ptolemeuszy Aleksandria była starożytnym kotłem religijnych fuzji. Tutaj to helenizowany judaizm zabarwił swymi wpływami wczesnych chrześcijan. Z Egiptu – katolicyzm skopiował swoje rytuały i ceremonie, włączając relikwie, demonologię i monastycyzm. Patriarchowie Aleksandrii napisali wiele z katolickiej teologii i to prawdopodobnie w Aleksandrii doniosły i szczegółowy wpływ buddyzmu odbił swe piętno na nowym wyznaniu. Z Persji również nadszedł Bóg Zbawiciel i pojęcie inkarnacji, mitrajski przebieraniec dla chrześcijaństwa tryumfującego w Rzymie, ale fatalnie osłabionego przez wyłączenie z obrządku kobiet. W samej Judei nienawiść dla rzymskich okupantów zrodziła gatunek apokaliptycznych klątw, wyczekujących końca świata.

 

Wiele z mitologii chrześcijańskiej jest odgrzewaniem starszych i nawet jeszcze bardziej przejrzystych fabrykacji – judaizmu

 Żydowska opowieść – droga rabina

Izraelici nie przybyli z Egiptu – namacalny mit – ale wyrośli spośród lokalnej ludności. Nie istniało żadne starożytne „imperium żydowskie”: Żydowscy kapłani wzięli swe inspiracje z imperium Asyrii i „judaizm” był reakcją na utratę północnej części królestwa oraz instruktywny okres spędzony w Babilonie. Jerozolima w X w. p.n.e.  była zaledwie wioską, składającą się z chat i zamieszkałych jaskiń. Królowie jak Dawid i Salomon są charakterami czysto mitycznymi – bohaterami wojowników/kapłanów, wynalezionymi w VI wieku p.n.e. Herod Wielki był rzeczywistym królem – ale nie urządzał on żadnej rzezi niewiniątek.  Był on bystrym i pełnym sukcesów władcą.  Zwolennicy Heroda i żydowska elita zostali romanizowani, ale to religijni fanatycy przewodzili zbrojnemu ruchowi oporu, który dla nich zakończyl się katastrofami za Tytusa, Trajana i Hadriana. W następstwie tego, kolaboracyjna rewizja judaizmu, przypisywana  później  13-temu apostołowi „Pawłowi” o rzekomo nienagannych faryzejskich listach uwierzytelniających, współzawodniczyła  zawzięcie ze zrekonstytuowanym rabinicznym judaizmem, łączacym pobożność z merkantylnym sukcesem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turin shroud

Raporty naocznych świadków?

 Ludzka pomysłowość i przebiegłość jest porównywalna z monumentalną łatwowiernością i pobożnymi życzeniami ludzkości.

 Chrześcijańska wytwórnia fabrykacji

Istnieje faktycznie około 200 ewangelii, listów i innych ksiąg, dotyczących życia Jezusa Chrystusa. Pisywanie takiego materiału było popularną formą literacką, szczególnie w II wieku n.e. Pobożne fantazje współzawodniczyły z grecką fikcją romantyczną. Względy polityczne pod koniec II wieku doprowadziły do wyboru jedynie czterech aprobowanych ewangelii i odrzucenia innych. Po trzech wiekach kłótni, inne 23 księgi zostały zaakceptowane przez kościół, jako bosko inspirowane. Reszta została uznana za ‘pobożne oszustwo’. A tak naprawdę, to wszystkie one należą do gatunku literackiej FIKCJI.

Czy chrześcijanie byliby zdolni do kłamstwa? Powiedzieli to zreszta sami – kłamią dla Boga! A świadectwa nie-chrześcijan? – spod autentycznego pióra kłamliwych chrześcijańskich skrybów! Czy wcześni chrześcijanie byliby skłonni umierać za kłamstwo? Rozważcie ewidencję co do tych rzekomych „prześladowań”: Święta Matka Kościół zmyśliła swe heroiczne początki.

Śmiać się, czy płakać? Sprzedawca świń, który stał się świętym patronem Anglii – fabrykacja „świętego Jakuba”.  Osłonięty oszustwem – ostatni śmiech Leonarda da Vinci. Jak świętokradczy ‘czarownik’ przechytrzył kapłanów! Zadeklarowana imitacja – oficjalne! “Ossuarium Jakuba”. Jak izraelski przedsiębiorca przechytrzył ‘ekspertów’. Z licznymi autorami poza oryginalną opowieścią ewangeliczną, nie dziwi nas, że postać Jezusa jest bałaganem sprzeczności.    A jednak sama historia jest tak cienko zarysowana, że wynajdywanie alternatywnych zakończeń i teorii konspiracyjnych jest kwitnącym przemysłem.

 

 

Organizacja kościelna, autorytet i członkostwo, wyprzedzają raczej, niż idą w ślad za usprawiedliwiającą doktryną. Jako, że organizacja i jej potrzeby zmieniały się, tak też i „Testament Boga” dostosowywany był odpowiednio.

Dogmat – słowo w całej swej dzikiej glorii

Tryumfujące chrześcijaństwo było czynnikiem aktywnym w zniszczeniu wiedzy i dostępu do nauki. Ignorancka i zubożała ludność była łatwiej podporządkowywana Książętom Kościoła. „Marek” – przynoszący niebiańskiego super-Żyda na ziemię – zmieniający Mesjasza z przyszłej nadziei na „historyczną przeszłość”. Kopiowanie współzawodnictwa – mityczna „Dziewica Maryja”; Westa, Diana, Artemida, Izyda – pogański świat wiedział wszystko o dziewicach zachodzących w ciąże za przyczyną jurnych bogów. 

Kościół Rzymski podkreśla swój autorytet – mityczny „Św. Piotr”. Jak ambitni biskupi w Rzymie przedstawili roszczenia do palestyńskiej fantazji. „Mateusz” – ewangelia dla mesjanistycznych Żydów, dodająca „królewską genealogię” i „wypełnienie proroctw”. “Łukasz” – ewangelia dla łatwowiernych pogan. Adresowana do galerii. Rozgrzeszająca Rzym i upiększąjaca sceny “narodzin” i “śmierci”. “Brat Jakub” – radykalny Żyd, przerobiony na bogobojnego chrześcijańskiego męczennika. Rzucając nieco światła na rzekomego brata w rzekomym ossuarium. „Jan” – ewangelia dla uciszenia gnostyków z połowy II wieku n.e.: Katolicka eklezja pisze replikę dla rywalizującego kościoła Walentynusa.

 

 

Od religijnego policjanta do wielkiej postaci Kościoła, od pogromcy bestii w Efezie do ścięcia w Rzymie, historia Pawła ma więcej dziur, niż ser szwajcarski. Detaliczne studium wielkiego misjonarza, o którym się powiada, że „założył chrześcijaństwo”.

 Święty Paweł Apostoł – martwy w wodzie?

Przecinający drogi, chrześcijański misjonarz i apostoł, św. Paweł nie pojawia się nigdzie w świeckich historiach swojego wieku. Jak na ironię, chociaż rzekomo obecny w Jerozolimie we właściwym czasie, nie może on być świadkiem istnienia historycznego Jezusa. Ale czy sam Paweł był autentyczną historyczną postacią? Kiedy oglądana poprzez różowe okulary chrześcijańskiej wiary, pierwsza podróż Pawła jest tak samo bajkowa, jak pierwsza podróż Sindbada.  Późniejsze podróże Pawła, włączając rzekome przeniesienie apostoła do Rzymu, są podobnie nieprawdziwe. Charakteryzowane przez niedorzeczności, sprzeczności i absurdy, są one spreparowaną fantazją. Listy Pawła, którym daleko do bycia oryginałami, miały swój początek w gorzkich walkach doktrynalnych II wieku – w czasie, kiedy to „pseudoepigrafa” i sfałszowane pisma apostolskie były bronią w wojnie pomiędzy różnymi odłamami „chrześcijan”.

 

 

 

Zaaranżowany przez ambitny chrześcijański kler, rak przesądu, strachu i brutalności narzucony został całej Europie.

 Serce Ciemności – kryminalna historia kościoła chrześcijańskiego

 Kościół Katolicki - kiedy to wyczekiwał jeszcze na swój moment w skrzydłach pogańskiego Rzymu - był już naznaczony korupcją, gwałtem i skandalami na tle seksualnym. Fanatycy Chrystusa dowiedli swej użyteczności ambitnemu księciu, który   ustanowił za swoj cel absolutną i niepodzielną władzę;  Kościół wywłaszczał zasoby – zarówno ludzkie, jak i materialne – które byłyby w stanie obronić rzymską cywilizację. Podczas gdy bezużyteczna armia kleryków żyła na koszt państwa, zubożone legiony zdegenerowały się do stanu chłopskiej milicji. Gdy już raz szczególny odcień chrześcijaństwa – hierarchicznego i autorytarnego – stał się zespolony z państwem rzymskim, stał się on też siłą brutalnej represji. Rzymsko-helleńska kultura została transformowana przez „Ojców Kościoła” poprzez bigoterię, antysemityzm, cenzurę i nietolerancję. Ta tzw, ‘ortodoksja’  uciskała i prześladowała swoją ‘heretycką’ opozycję. Barbarzyńskie plemiona, które napadły osłabione Imperium Rzymskie, były w większości chrystianizowane; Siły, które się im przeciwstawiały, były siłami pogańskimi.

 

 

 

Chrześcijańskie niebo mogło być próżną fantazją, ale chrześcijańskie piekło było wystarczająco realne.

 Piekło na ziemi – brutalny przesąd rozprzestrzenia się po świecie

Kapłański „zbawienny szantaż” wymagał kryminalizacji całej ludzkości przy pomocy doktryny Grzechu. W świecie rządzonym przez klerykalnych gangsterów, prawo Świętej Matki Kościoła wymuszane było sadyzmem i torturami. Przez ponad tysiąc lat chrystusowe zbiry narzucały ten okrutny barbaryzm każdej społeczności, jaką napotykały po drodze. Prawo zostało zastąpione Boskim Prawem, metody naukowe uległy kryminalizacji a starożytna wiedza medyczna zaginęła na całe tysiąclecie. Kobiety, które miały szczęście zostać domowymi niewolnicami, mogły się znaleźć w przymusowym celibacie, małżeństwie bez radości, albo być spalone, jako wiedźmy. Smażenie heretyków stało się popularną rozrywką i religijnym obowiązkiem

 

 

 

 

Naświetlając przerażającą historię ponurego kultu, który zniszczył starożytny świat

Podniesiony do statusu religii państwowej Kościół chrześcijański przewodził zniszczeniu cywilizacji. W miarę jak mijały wieki, religijny barbaryzm stawał się coraz to bardziej zajadły.

Światowa Zima – okropne koszty „chrześcijaństwa

W swej walce o władzę, chrześcijanie toczyli swoją własną „wojnę domową”. Katolicki nonsens trynitaryzmu zatryumfował nad arianizmem. Intelektualne ośrodki imperium zostały zrujnowane poprzez mordy i prohibicję a Europa zatonęła w ignorancji i przesądzie. Cywilizacja, która rozciągała się od pustyń Arabii do wzgórz Szkocji, powróciła do prymitywnego życia wiejskiego. Następstwem była chrystianizacja pogańskich plemion przy pomocy agresywnych wojen. Despoci kościelni narzucili swą tyranię w Hiszpanii, na ziemiach niemieckich, w Brytanii i Irlandii.

 

 

 

Posiadając żydowskiego ojca (surowego patriarchę) i chrześcijańską matkę ( obsesja winy i nieba) - nie ma się co dziwić, że islam ukształtował się co nieco na tatarską modłę.

Islamska Burza Pustynna – ‘chrześcijaństwo’ zbiera plony

Wczesne cywilizacje powstały w wielu częściach Arabii na długo przed judaizmem, chrześcijaństwem lub islamem. Islam wyrósł w formie adaptacji starych idei a nie jako coś nowego. A jednak na początku - dalecy od narzucania surowej teokracji - wcześni kalifowie byli tolerancyjni, a nawet uprzejmi. Pomimo wzajemnej wrogości pokrewnych monoteizmów, islam zaakceptował znaczną część judeo-chrześcijańskiej teologii i adoptował wiele z jej praktyk. W dobie swego rozkwitu, od Atlantyku do Azji Środkowej, islam był propagatorem nauki i subtelnych manier. Europejskie odrodzenie zawdzięcza wiele cywilizacji islamskiej. Zwalczane na równi przez Wschód i Zachod, oświecenie poniosło klęskę i zatryumfowała teologia.

 

 

 

Niech nas Niebo wspomaga. Najbogatszy i najpotężniejszy naród w historii charakteryzuje psychotyczne zaślepienie Jezusem Panem!

Chrystianizacja Ameryk

Chrześcijańscy rycerze przynieśli z sobą dzikość i rasizm całemu nowemu światu. Kiedy łagodny Jezus przybył do brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej, mieszana załoga przedsiębiorczych kapitalistów, kryminalistów i faryzejskich fanatyków ustabilizowała swoją niepewną egzystencję.  Ale ukradzione ziemie, obrabiane niewolniczą pracą, kultywujące narkotyczne plony, nie były w stanie nie wzbogacić kolonialnej elity. Jezus był tam obecny, kiedy Republika Amerykańska budowała fundamenty swej ekonomii na niewolnictwie i został przepakowany na wygodny rodzaj chrześcijaństwa, odpowiadający marzeniom o wielkim osobistym bogactwie. W dzisiejszych czasach banda oszustów i przekupniów, egotystów-kobieciarzy i niebezpiecznych megalomaniaków - organizuje ekstrawaganzy Jezusowej gorączki. Alarmującą rzeczą jest fakt, że posiadają oni znaczne wpływy polityczne i agendę dla Armageddonu.

 

 

  I kiedy musicie się roześmiać:
Kościół Baptystów w Landover
Jezus w Legolandzie ( Testament Brick’a)
Jezus Chrystus – Musical”. Ukrzyżuje was!

Poddańczy Jezus
Odpowiadająca na modły,  gadająca głowa

 

 

 

Dociekliwe Umysły
Wizyt na stronie od 18.08.2006
 

 

 

 

 

“Zniewalając każdą myśl”

“ Gdyż oręża naszej wojny kształtują wyobraźnię … i chwytają w niewolę każdą myśl ku posłuszeństwu wobec Chrystusa”

– św. Paweł, 2 Korynt. 10.4,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krucyfiks Jezusa, 3000 BC?

Faktycznie zaś, to ta figurynka w formie krzyża jest symbolem płodności, typowym dla kultury  późnego Neolitu / wczesnej Ery Brązu.

(Palaepaphos, Cypr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"JC na niebie"

jesus sun god

Bóg Słońca Jezus (Christos Helios) w ognistej karocy. 

(Mozaika nagrobna z III w.  pod katedrą św. Piotra w Rzymie.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygląda to, jak Jezus, ale…

serapis jesus

… jest to Serapis – późny egipski bóg, identyfikowany z Ozyrysem i formujący część egipskiej trójcy!

(Mitreum Walbrook, II wiek, Londyn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJE TEGO MIESIĄCA

Nowości!

Obecnie Oświecenie jest dostępne dla polskich Czytelników.
Ken w programie The Meria Heller Show
Wywiad przeprowadza Meria Heller, Arizona, Nov 29 2006

W serii:
Chrystianizacja Ameryk
Końcowe Czasy: Dżihad Jezusa

Wyrosłe na światową potęgę, bez precedensu, czy to w sferze bogactwa, czy militarnego potencjału, USA dąży  do przerobienia świata na swój własny obraz i podobieństwo. Dynastia Bush’ów, zachęcana przez chrześcijańską prawicę – z Izraelem jako sprzymierzeńcem, wyruszyła na misję. Niech nas Bóg wspomaga

 

FORUM – “Jezus nigdy nie istniał”
Twoja szansa, aby wyprostować pewne rzeczy!

 

Aktualizowana Księga Gości – zaznacz swoją obecność

 

 
 

Sprzedaż wysyłkowa książki będącej uzupełnieniem tego portalu

533 stron, 27 map, ponad 450 ilustracji,

Doskonały prezent na wszystkie okazje. Wysyłka do 24 krajów.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE DZISIAJ

 

JNE , tom 2 – oczekiwany w I kwartale 2007

Po detale zarejestruj się tutaj
 
 


Christian torture GOOD & EVIL

 

 Teoria i praktyka tortur

Nie misjonarze, ale terroryści. Zerknij, jak to chrześcijanie zdobywają serca i umysły!

Saving Souls by Torture

Ratując dusze poprzez liberalne użycie tortur

Taryfa Arcybiskupa w kwestii tortur z 1757 r.

W imieniu Chrystusa – 1000 lat rzezi i barbarzyństwa

Sprawdź, jeśli się odważysz, występną historię chrześcijańskiej “wiary”.

Dobra Księga?? -  Może raczej ponura, mizoginistyczna, mściwa

Biblijna moralność jest archaiczna i dzika. Odzwierciedla ona barbarzyński, bezlitosny wiek. .

Dobra Księga??Urodzeni Zabójcy

Yahwe – człekopodobna osobowość z kłopotliwą żądzą krwi. Przywitaj się z B-giem!

 

 
 

  KEN W RADIO

Radio Wfm Manchester
Niedziela Wielkanocna  2006

RadioAlchymy Los Angeles

Premiera dyskusji radiowej z kanonikiem z Katedry św. Pawła.   Podkast ze Sklepu Muzycznego Apple iTunes

Break For News Irlandzka przerwa na wiadomości

Infidel Guy Radio Radio Atlanta “Niewierny Gość”

Hellbound Alleee Piekielna Aleja - Montreal

 Abraxas
Freethought Media Wolnomyślne Media - Chicago


 

 

 


CENTRUM ZASOBÓW

Mapa stronki

Indeks artykułów wg krajów, regionów
Indeks chronologiczny

Wskazówki do wyszukiwania

Wyszukiwanie z użyciem słowa lub frazy

 

 

 

 

blessed virgin

Kompletując pętlę


Twoja pomoc czyni różnicę .

Czy zamówiłeś już książkę  „Jezus nigdy nie istniał” * koszulkę * garnuszek * kartkę z życzeniami * pogański kalendarz ?       

Rejestracja do biuletynu towarów tutaj         

Jeden wredny Jezus
 
Komentarze nt. “Jezus nigdy nie istniał”
  WIĘCEJ komentarzy nt.  “Jezus nigdy nie istniał”
Jeszcze WIĘCEJ komentarzy nt. “Jezus nigdy nie istniał” od Przyjaciół i Wrogów
Księga Gości:
Wypowiedz się tutaj!

Chcesz byc powiadamiany o zamieszczeniu nowych artykułów? Kliknij tutaj.

email Autora Kenneth Humphreys

O Autorze

 
DODATKOWE  ŹRODŁA  I  POLECANE  STRONKI
christianism
skepticsannotatedbible

askwhy

american atheists
atheists dictionary
anti-religions
webofreason
human origins
human evolution/ shattering sacred myth
atheists handbook
jovial atheist
ravingatheist
atheism
ethnikoi
internet infidels
other infidels
freethinkers
early Christian writings
evil bible
bible god
ex-christians
deism
logical fallacies
the Jesus Police (just the facts, mam)
Oryginalny pomysl inspirowany przez:
Earl Doherty, The Jesus Puzzle, 1999 Timothy Freke, Peter Gandy The Jesus Mysteries, 1999 G. A. Wells, The Jesus Myth / The Jesus Legend, 1999 Hyam Maccoby, The Mythmaker: Paul & the Invention of Christianity Elaine Pagels, The Gnostic Gospels,1979 Luigi Cascioli, The Fable of Christ, 2001 Acharya S, The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, 1999
 
 
 
Dla ludzkości, koszt piętnastu wieków chrześcijanskiej dzikości – setek milionów brutalizowanych i okaleczonych żywotów, poświeconych wojnom, torturom, pogromom, paleniu na stosach, zarazie i dżumie – jest niemożliwy do skalkulowania

Chrześcijaństwo jest najgorszą katastrofą w historii ludzkości.