Legendens utvikling -

Hvordan Gudemannen skapes og omskapes

Sources:
William Dalrymple, From the Holy Mountain (Flamingo. 1998)
Michael Walsh, A Dictionary of Devotions (Burns & Oates, 1993)
Ian Wilson, Holy Faces, Secret Places (Doubleday, 1991)
Dom Robert Le Gall, Symbols of Catholicism (Editions Assouline, 1997)
Webb & Bower, The Illustrated Gospel of St John (1985)
Robin Keeley, Jesus 2000 (Lion, 1989)
R. E. Witt, Isis in the Ancient World (John Hopkins UP, 1971)
Keith Hopkins, A World Full of Gods (Free Press, 1999)
Timothy Ware, The Orthodox Church (Penguin, 1993)


email the author –
Kenneth Humphreys
Site Search: search tips    site map
08.01.10

Translated into Norwegian by Kjell Roll Elgsaas

 

Har jeg ikke sett deg før..?

De store, stirrende øynene, den dobbelthaken...

 50 år etter Konstantin den store får Kristus fjeset hans!


(Mosaikkgulv fra 300-tallet, Hinton St. Mary, Dorset, England)

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollon (også kjent som Helios og Phoebus ), solguden på sin daglige ridetur over himmelen.

Som Horus før ham og Kristus etter ham, ble han kalt Verdens Lys.

Apollon var guden for helbredelse, og syke mennesker bad til ham.

Han var sønn av Sjefen Sjøl, som i de dager gikk under navnet Zevs!

 

 

 

 

Ser kjent ut...

Ung, Antinous-lignende Kristus (komplett med synlige kjønnsorganer) får sitt hellige bad.

500-tallet, dåpskapell, Ravenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldrende Gud

”Kristus-figuren, som først hadde vært ungdommelig, blir eldre for hver århundre... etter hvert som kristendommen selv blir eldre.”

Adolphe Didron (Christian Iconography)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fårikål

På slutten av 700-tallet iverksatte pave Hadrian I (772-795) dekretene fra det 6. kirkemøtet i Konstantinopel holdt et århundre tidligere og befalte at fra nå av skulle ”en manns-figur overta plassen til lammet på korset.”

Det tok åtte århundrer for kristendommen å utvikle det universelle symbolet på sin lidende Frelser.

I 800 år hadde Kristus på korset vært avbildet som et lam.

Men hvis en virkelig Jesus av kjøtt og blod faktisk hadde blitt korsfestet, hvorfor hadde et lam tatt plassen hans på korset?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig død

Michelangelo marsjerer i takt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gruppe frafalne jøder og utstøtte grekere lager seg en Gud:

Fra Apollon til Jesus Kristus!

På 100- og 200-tallet fikk den fantastiske Kristus-myten bidrag fra greske vismenn, jødiske skribenter, og hedenske og egyptiske prester. Deres felles håp var et liv etter døden, ikke bare for eliten, men for alle. For Konstantin den store var overtroen nyttig.

Tidlig på 300-tallet ble tilbedelsen av Jesus Kristus en statsstøttet kult i hele Romerriket, og hadde spesiell suksess i Egypt.

Apollon – atletisk
Vakker, ung, sunn og naken.
(Øh, det er ikke passende for et Kristent imperium...)

Jesus Christ – Super-syntese

Det endelige produktet av religiøs fusjon i det østre Middelhavsområdet: En messiansk frelsergud som lover personlig frelse.

En syntetisk, sammensatt karakter, som kombinerer karakteristikkene til Serapis (konge og dommer), greske vismenn (vidsom og omtanke), Antinous (perfekt menneske, beskytter-offer) og den romerske utgaven av solguden; Mithras.

Det som gjorde de kristnes blanding en suksess var at de ga den nye guden liv ved å plassere ham i en jødisk setting, sveiset sammen av plagierte episoder fra Det gamle testamentet (over 400 direkte sitater) og velkjente hedenske motiver.

De forskjellige ’biografiene’ (evangeliene) ble aldri harmonisert, det tok over tre århundrer med vold før man ble enige om en underliggende ’teologi’, men da: FOR EN SUKSESSHISTORIE!

 

Jesus Kristus overtar etter Apollon som Solguden i sin flammende vogn

Gravmosaikk, 200-tallet, Roma

Apollon som Solgud
100-tallet

Jesus Kristus med tryllestav og pergamentrull med lover, vekker Lasarus

Sarkofag fra 200-tallet

 

Jesus Kristus overtar etter Apollon som ”Den gode hyrde”

Katakomber, 300-tallet, Roma

”Den gode hyrde” Jesus Kristus

300-tallet, Roma

”Den gode hyrde” Apollon

500-tallet før vanlig tidsregning, Athen

Jesus Kristus tar på seg filosof-togaen

300-tallet, Roma

Sokrates

400-tallet før vanlig tidsregning, Athen

Jesus Kristus overtar som lærer

Junius Bassus’ sarkofag, Roma år 359

Den greske filosofen Sokrates som lærer

400-tallet før vanlig tidsregning, Athen

En ung Kristus døpes

Elfenben fra Egypt eller Syria, British Museum
Merk: Elven Jordan er personifisert (nede til høyre)

 

300-tallets Antinous, med kors i en hånd og Dionysos’ druer i den andre!

Steintavle fra Antinopolis, Egypt. Staatliche Museen Berlin

 

Jesus Kristus lar seg inspirere av et menneskelig offer (Antinous)

Koptisk Kristus fra 500 eller 600-tallet, Egypt. Merk: Dionysos’ druer!

Påkledd, men med tydelig familielikhet til Antinous!

Jesus Kristus som Den god hyrde, bærer korset sitt som gjeterstav

Mosaikk fra 400-tallet, grav i Galla Placidia, Ravenna

Jesus Kristus, glattbarbert ung mann som gresk filosof, beveger seg i det dannede samfunn med en sol-glorie lik den Apollon hadde før ham.

Mosaikk fra 500-tallet

Jesus Kristus som soldat, her bærer han korset som en lanse og paraderer som en romersk erobrer

Mosaikk fra 500-tallet, Archiepicopal-kapellet, Ravenna

Jesus Kristus bytter ut filosof-togaen med monkehabitt, gror rabbiner-skjegg og blir eldre.

500-tallet, Mt Sinai-klosteret

Jesus Kristus, enda eldre og mer sliten, men fortsatt ikke hengt på korset...

Koptisk bilde, 500 eller 600-tallets Egypt, Louvre

I vest

Jesus Kristus, uten skjegg, men med merkelige proporsjoner, spikres til korset.

600-tallet, Athlone, Irland
 

Jesus Kristus blir franker-kriger, komplett med Odin-hodepryd, våpen og lang penis!

600-tallet, Frankrike

I øst

Jesus Kristus mister menneskeligheten sin, og blir et høytidlig stilisert ikon.

600-700-tallet, katakomber i Roma

 

Jesus Kristus, hengt opp for å dø (men beholder klærne på)

800-tallet, Chludoff Psalter

Jesus Kristus, med skjegg men fortsatt ung, Den triumferende Kristus – på korset, men i live og uten smerter.

900-tallet, Irland (Monasterboice-klosteret)

Jesus Kristus, eldre og styggere – akkurat som Kirken

1000-tallet, Sinai-klosteret (”Pantocrator”), Daphni, Hellas

Jesus Kristus, streng og dyster – akkurat som Kirken

Freske fra 1100-tallet, Russland

 

Jesus Kristus naken og slapp på korset

Manuskript fra 1400-tallet, Aberdeen

Jesus blir en Borgia!

1520, Altobello Melone maler Jesus på vei til Emmaus.
 
1520, Altobello Melone maler Cesare Borgia, sønn av pave Alexander VI og en tvers igjennom drittsekk.
Den berømte Jesus Kristus-look’en, inspirert av den beryktede renessanse-prinsen som rakk å være erkebiskop, kardinal, krigsherre og morder. Døde 31 år gammel. På et tidspunkt leide Cesare tjenestene til Leonardo da Vinci (se Likkledet).

Den berømte Jesus Kristus-look’en, inspirert av den beryktede renessanse-prinsen som rakk å være erkebiskop, kardinal, krigsherre og morder. Døde 31 år gammel. På et tidspunkt leide Cesare tjenestene til Leonardo da Vinci (se Likkledet).

Jesus Kristus i smerter – akkurat som det kristnede Europa

Tresnitt fra 1500-tallet (Durer)

Jesus Kristus utmagret og død

1500-tallet, Nederland (David Gerard)

Jesus Kristus – på sine knær, beseiret, i smerter – ser lovende ut...

1600-tallet, Spania

Det var bedre – en torturert mann for et torturert samfunn...

Kristendommen seirer

 

 

 

 

Related articles
Home
Preparing the Ground for Christianity – "Pick'n'Mix" in the Ancient World
 
Christianity's "civil war": Arian vs Catholic – The Struggle for Power
 
Hearts & Minds?The "Conversion" of the Tribesmen
 
1000 Years of Carnage & Barbarity in the name of Christ
 
The Papal Princes – Christian Lords of Hell on Earth
MAJOR SECTIONS
Do you really think it all began with a sanctimonious Jewish wonder-worker, strolling about 1st century Palestine? Prepare to be enlightened.
  Jesus The Imaginary Friend

Still holding to the idea that some sort of holy man lies behind the legend? Better check out...
Godman – Gestation of a Superhero

A closer look at the glib assertion that the Jesus story "got off the ground quickly and spread rapidly."
What DID the Early Christians Believe?


Many currents fed the Jesus myth, like streams and tributaries joining to form a major river.
Sourcing the legend – The Syncretic Heritage of Christianity


Much of the mythology of Christianity is a rehash of an older and even more transparent fabrication – Judaism.
Jew Story – The Way of the Rabbi


Human ingenuity and cunning is matched by mankind's equally monumental credulity and wishful thinking.
Christianity's Fabrication Factory


Church organisation, authority and membership preceded rather than followed the justifying doctrine. As the organisation and its needs changed so has the ‘Testament of God’ adapted accordingly.
Dogma – The Word in all its Savage Glory

From religious policeman to grandee of the church, from beast fighter in Ephesus to beheading in Rome, Paul's story has more holes than a swiss cheese.
 St Paul the Apostle Dead in the water?


Orchestrated by ambitious Christian clerics, a cancer of superstition, fear and brutality was imposed across Europe.
Heart of Darkness – The Criminal History of the Christian Church


The Christian Heaven may have been a vain folly but the Christian Hell has been real enough.
Hell on Earth – A Brutal Superstition Spreads Across the World


Raised to the status of State religion the Christian Church reigned over the destruction of civilization. As the centuries passed religious barbarism grew ever more vicious.
Winter of the World – The Terrible Cost of "Christendom"

For two millennia Christianity's anti-sexual, puritanical doctrines have inflicted untold damage on the mental, emotional and physical lives of countless millions of people.
Those SEXUALLY hung-up Christians – Loved-up for Jesus


With a Jewish father (stern patriarch) and a Christian mother (obsession with guilt and heaven) it is not surprising that Islam grew up a bit of a tartar.
Islam's Desert Storm – 'Christendom' Reaps a Whirlwind

Heaven help us. The richest, most powerful nation in history has a psychotic infatuation with Jay-a-sus the Lawd!
The Christianizing of the Americas
 
 

 

 

 

Copyright © 2010 by Kenneth Humphreys.
Copying is freely permitted, provided credit is given to the author and no material herein is sold for profit.