www. jesus never existed .com

«FOR ALLE SOM KJEMPER MOT RELIGIONENS TRAGEDIE»

20.09.10
 
Deutsch Italinano Greek Russian Polish Spanish Portugese Croatian Philipino Norwegian Japanese イエスがいなかった! ボランティア日本語翻者の募集!
 
Fluent Linguist? Volunteer your services to make JNE available to the non-English speaking world.
 
Translated into Norwegian by Kjell Roll Elgsaas  

 

HOVEDAVSNITT

no jesus here

Tror du virkelig at det hele begynte med en skinnhellig jødisk mirakelmann som ruslet rundt i det første århundrets Palestina? Forbered deg på å bli opplyst.

  Jesus – fantasivennen

Kristendommen var sluttproduktet av religiøs sammenblanding i antikkens verden. Framveksten hadde ingenting med en hellig snekker å gjøre. Det var mange Jesuser, men fabelen om ham var en kulturell konstruksjon. Nasaret fantes ikke i det første århundret – området var et gravsted med katakomber hugget ut i fjellet. Det å følge en stjerne vil lede deg rundt i sirkler. De 12 disiplene er like fiktive som sin læremester, oppfunnet for å legitimere de tidlige kirkenes påstander og krav. Den opprinnelige Maria var ikke jomfru. Den idéen blmary-norwegiane lånt fra naturreligionenes gudinner.

Akademikere har kjent til alt dette i mer enn 200 år, men prestebransjen er en lønnsom geskjeft, som holder en svindel-industri i gang for å finansiere showet. «Jesus er bedre dokumentert enn noen annen antikk person»? Tro ikke et ord. I motsetning til den mytologiske Jesus er en virkelig historisk person, som f.eks. Julius Cæsar, dokumentert med en mengde gjensidig støttende bevis.

 

Holder du fortsatt fast på ideen om at en slags hellig mann ligger bak legenden? Da bør du lese:

Gudemannen – Hvordan en superhelt blir til

Det er intuitivt tilfredsstillende å tro at noen må ligge bak denne monumentale legenden. Men slik det også var med tilbedelsen av Horus og Mithras, et levende menneske verken trengs eller hjelper. Ingenting i «det kristne budskapet» var noe nytt. Nestekjærlighet og medfølelse hadde vært de stoiske filosofenes budskap i århundrer. Den kristne tro var en forenklet naturreligion, satt inn i temaer lånt fra jødiske profeter og ødelagt av religiøs intoleranse. De tidlige kristne sektene angrep hverandre like energisk som de angrep hedninger. Det første århundrets Palestina hadde rabbinere, radikale og rebeller i hopetall. Men et «liv» tryllet fram fra myter og fantasi, en mengde lånte sitater, kopierte historier og en samling spekulasjoner basert på ren egeninteresse, utgjør ikke en historisk virkelighet. Den jødiske nasjonalismens endelige nederlag og utviskingen av det jødiske riket gav de gryende kristne kirkene det siste puff de trengte.


En nærmere kikk på den eplekjekke antagelsen at historien om Jesus «raskt tok av og spredde seg.»

Hva TRODDE egentlig de tidlige kristne på?

Det har aldri vært bare én kristendom. Opp av det religiøse miljøet som fantes i Romerriket, dukket dusinvis av konkurrerende og motsigende Jesus-/Solgud-/mystikk-kulter opp. De første som trodde på Jesus framholdt at han var en uhåndgripelig ånd, slik som de andre himmel- eller solgudene. Først senere fikk han en menneskelig død, et menneskelig liv og til slutt en menneskelig fødsel. Den sammensatte Jesus Kristus-karakteren – gud, menneske, konge, snekker, seierherre, fredsfyrste, dommer, kjærlighetsprofet – ble satt sammen for å samle en delt og splittet messias-bevegelse. På midten av det andre århundret ble de jødiske elementene fjernet fra troen, men apologetene hadde lite å si om en menneskelig Jesus . De nøyde seg med å finne likheter mellom sine egne ideer og hedenske myter. De kristne forble en minoritet inntil lenge etter at en bestemt fraksjon allierte seg politisk med den romerske staten. Denne ortodokse varianten forble upopulær i århundrer og måtte ty til forfølgelse for å få viljen sin gjennom. 

 

Mange strømninger ga næring til Jesus-myten, lik bekker som blir til en mektig elv.

Legendens kilder – kristendommens sammenblandede arv

Gjennom århundrene har den kristne gudemannen blitt skapt og gjenskapt. Fra Egypt kom mange av temaene og detaljene. Fra Ptolemeerdynastiet av var Alexandria antikkens religiøse smeltedigel. Her påvirket hellenisert jødedom de tidlige kristne. Katolisismen kopierte sine ritualer og seremonier fra Egypt, inkludert relikvier, demonologi og klosterliv. Patriarkene i Alexandria skrev mye av den katolske teologien og det var trolig i Alexandria at troen ble utsatt for en detaljert og dyptgående buddhistisk påvirkning. Fra Persia kom ideene om en frelsergud og om gjenfødelse, en Mithraisk generalprøve for kristendommen, som hadde suksess i Roma men som ble fatalt svekket på grunn av sin ekskludering av kvinner. I selve Judea hadde hatet mot de romerske erobrerne avlet en sjanger apokalyptiske forbannelser som forutså verdens ende.

 

 


Mye av den kristne mytologien er en gjenfortelling av en enda eldre og enda mer åpenbart fabrikkert mytologi – jødedommen.

Jødenes historie – Rabbinernes metode

Israelittene kom ikke fra Egypt, en åpenbar myte, men dukket opp i den lokale befolkningen. Det fantes ikke noe gammelt «Jødisk rike»: De jødiske prestene lot seg inspirere av Assyrerriket og «judaismen» var en reaksjon på tapet av det nordlige kongeriket og en lærerik periode tilbragt i Babylon. Jerusalem i det tiende århundret før vanlig tidsregning var knapt en landsby, med hytter og huler. Kong David og Salomo er rene mytologiske skikkelser, kriger-/prestehelter oppfunnet i det sjette århundret før vanlig tidsregning. Se Tempelhøyden – fra treskegulv til helligdom.

Herodes den store var en virkelig konge, men han massakrerte ingen babyer. Han var en slu og suksessrik hersker. Heroderne og den jødiske eliten ble «romanisert», men religiøse fanatikere ledet en væpnet motstand som endte i katastrofer under Titus, Trajan og Hadrian. I etterdønningene konkurrerte en kollaboratorisk forbedring av jødedommen (senere tilskrevet en trettende apostel, «Paulus», visstnok med plettfritt fariseisk opphav) med en ny rabbinsk jødedom som kombinerte pietisme med økonomisk suksess.

 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

turin shroud

    Øyevitneberetninger?


Menneskelig kløkt og sluhet overgås bare av menneskehetens godtroenhet og ønsketenkning.

Kristendommens fiksjonsfabrikk

Det finnes faktisk rundt 200 evangelier, epistler og andre bøker om livet til Jesus Kristus. Dette var en populær litterær sjanger, spesielt i det andre århundret. De fromme fantasiene konkurrerte med gresk romantisk diktning. Politiske overveiinger sent i det andre århundret gjorde at bare fire evangelier ble godkjent, mens de andre ble avvist. Etter tre århundrer med kjekling ble ytterligere 23 bøker stemplet av Kirken som guddommelig inspirerte. Resten ble erklært å være «fromme falsknerier». Sannheten er at alt sammen tilhører sjangeren FIKSJON.

Ville de kristne lyve? De sa det selv – lyv for Gud! Og ikke-kristne vitnemål? Fra sannferdige penner holdt av kristne løgnere! Ville de tidlige troende dø for en løgn? Se på bevisene for den påståtte «forfølgelsen» – Den hellige Kirken oppfant sitt heltmodige opphav!

Le eller gråte? Griseselgeren som ble Englands skytshelgen – fabrikasjonen av «Saint George». Innhyllet i løgn – Leonardo da Vincis siste stikk. Hvordan en blasfemisk «trollmann» lurte prestene!

Aelia Capitolina – Et påtvunget kristent drømmebilde av Hadrians by. Et Jesus-mirakel ved Siloam? – å oppheve jødisk magi. Et Jesus-mirakel ved Bethesda? – å stjele Asclepius’ magi!

Via Dolorosa – Sorgens vei? Jerusalems falske pilegrimsvei. Sannhetens grav – tomme graver og like tomme historier fra Nikodemus og Arimathea. De mange Jesu graver – bare tomt prat.

Oppstandeleseventyr – Vekke de døde? Møte ved Emmaus?

Erklært falskneri – Offisielt! «Jakob-ossuariet». Hvordan en foretaksom israeler lurte «ekspertene». Med flere forfattere bak de opprinnelige evangeliene er det ingen overraskelse at Jesus-figuren er et rot av motsigelser. Likevel er historien så tynt beskrevet, at det å finne opp alternative varianter og konspirasjonsteorier er en vekstnæring.Kirkens organisering, autoritet og medlemsmasse fulgte ikke, men gikk foran doktrinene den er basert på. Etter hvert som organisasjonen og dens behov endret seg, ble også «Guds ord» endret.

Dogmer – Ordet i hele dets primitive herlighet

En triumferende kristendom var den aktive årsaken til ødeleggelsen av kunnskap og tilgangen til utdanning. En ignorant og fattig befolkning var lettere å kue for kirkens prinser. «Guds ord», langt fra ufeilbarlig, har alltid vært under utarbeidelse.

Den kristne veven begynte ikke med vitnemålet til en disippel, men med tankespinnet til noen som forvandlet Messias fra å være et framtidshåp til å ha en «historisk fortid»: «Markus»: Kunsten å få den jødiske superhelten ned på jorden. Vesta, Diana, Artemis, Isis – den hedenske verden visste alt om jomfruer som ble gjort gravide av kåte guder: Kopier konkurrentene – Den mytiske «jomfru Maria». Ambisiøse biskoper i Roma la krav på en Palestinsk fantasi: Den romerske kirken tar maktgrep – Den mytiske «St Peter». Helgardering: Legg til en «kongelig slekt» og en «profeti som går i oppfyllelse»: «Matteus»: Et evangelium for messianske jøder. Spill for galleriet: Tilgi Roma og utbroder «fødsels-» og «dødsscenene»: «Lukas»: Et evangelium for lettlurte hedninger. Hadde Jesus en bror? Kast lys på det påståtte søskenet i det påståtte ossuariet: «Broder Jakob» – Radikal jøde renvasket til å bli from kristen martyr. Midten av det andre århundre: Den katolske kirken skriver et motsvar til den rivaliserende Valentinus-kirken: «Johannes»: Et evangelium for å kneble gnostikerne.


Fra religiøs politimann til kirkesjef, fra dyretemmer i Efesos til halshugging i Roma, historien til Paulus har flere hull enn en sveitserost. En detaljert studie av den store misjonæren som noen sier «grunnla kristendommen».

 Apostelen Paulus – stillestående vann?

Den bereiste kristne misjonæren og apostelen Paulus, St Paul, finnes ikke i en eneste verdslig historie fra hans samtid. Og ironisk nok, selv om han skal ha vært i Jerusalem på riktig tid, gir han ingen vitnemål om en historisk Jesus.

Men var Paulus selv en genuin historisk person? Sett uten den kristne tros rosenrøde briller er Paulus’ første misjonsreise like fantasifull som Sinbad sjøfarerens. Paulus’ tilstedeværelse i Filippi er så avgjort tvilsom. Var det friksjon eller fiksjon i det romerske Hellas? Korinterne. Mann, myte og magi blant galaterne. De senere misjonsreisene, inkludert den påståtte transporten av apostelen til Roma, er likedan eventyr. De er sammensurier av usammenhengende, selvmotsigende absurditeter.

Faktum er at ingen bevis kobler Paulus til noen av de store kristne kirkene – historien i Apostlenes gjerninger gir etter i sømmene. En fantom-helgen står øverst på listen over «vitner til vitnene», «Gudebæreren» Ignatius.

Paulus’ brev eksisterer vitterlig, men epistlene er langt ifra genuine brev, de oppstod i de bitre doktrine-krigene i det andre århundret – en tid da pseudepigrafier (skrifter med fingert forfatternavn) og forfalskede apostolske tekster var våpen i krigen mellom «kristendommene».

 

 


En kreft av overtro, frykt og brutalitet ble spredt gjennom Europa, iscenesatt av ambisiøse kristne prester.

Svart hjerte – Den kristne kirkes kriminelle historie

Mens den ventet i kulissene i det hedenske Roma, var Den katolske kirke allerede preget av #korrupsjon, vold og sex-skandaler#. Kristus-fanatikerne viste seg å være verdifulle for en ambisiøs prins med ambisjoner om absolutt og udelt makt.

Kirken eksproprierte ressursene – både menneskelige og materielle – som kunne ha forsvart den romerske sivilisasjonen. Men mens en lat skare av prester levde på staten, forfalt legionene og ble en bondehær. Så snart én bestemt kristendom – hierarkisk og autoritær – giftet seg med den romerske staten, ble et undertrykkende, brutalt maktapparat til. «Kirkefedrene» forvandlet den romersk-greske kulturen ved hjelp av fordommer, antisemittisme, sensur og intoleranse. Denne såkalte «ortodoksien» undertrykte og forfulgte sin «kjetterske» motstand. De barbariske stammene som overvant det svekkede Romerriket var for det meste blitt kristnet, styrkene som stod imot dem var hedninger.

 


Den kristne Himmel er muligens et luftslott, men det kristne Helvete er virkelig nok.

Helvete på jord – en brutal overtro spres over hele verden

Med de reneste mafiametoder klarte prestene å kriminalisere hele menneskeheten gjennom doktrinen om Synd. I en verden styrt av preste-gangstere ble Den hellige kirkes lover håndhevet med sadisme og tortur. I mer enn tusen år fikk alle samfunn Kristi kumpaner kom i kontakt med smake barbariet. Loven ble erstattet med Guds Ord, vitenskapelig metode ble kriminalisert, og gammel medisinsk kunnskap forsvant i tusen år. Kvinner var heldige om de var slaver i hjemmet, ellers kunne de velge mellom påtvunget sølibat, tvangsekteskap eller å bli brent som heks. Grilling av kjettere ble populær underholdning og en religiøs plikt. 


 

 

 


Sannheten om den morbide kultens ødeleggelse av den antikke verden


Opphøyd til statsreligion styrte den kristne Kirke over sivilisasjonens ødeleggelse. Etter som århundrene gikk vokste det religiøse barbariet.

Verdens vinter – kristendommens fryktelige pris

I sin streben etter makt satte de kristne i gang sin egen «borgerkrig». Katolsk treenighets-tøv vant over Arianismen (læren om at Kristus ikke er av samme natur som Faderen). Imperiets intellektuelle sentra ble ødelagt av mord og forbud og Europa sank ned i ignoranse og overtro. Sivilisasjonen som hadde strukket seg fra de arabiske ørkener til det skotske høyland gikk tilbake til en primitiv landsbytilværelse. Med aggressiv krigføring ble også de hedenske stammene kristnet. I Spania, Germania, Britannia og Irland startet Kirkens despoter sitt tyranni.

 


Med en jødisk far (streng patriark) og en kristen mor (besatt av skyldfølelse og Himmelen) er det ikke noen overraskelse at islam vokste opp til å bli litt av en type.

Islams ørkenstorm – Kristendommen høster en virvelvind

Tidlige sivilisasjoner oppstod i mange deler av Arabia, lenge før jødedommen, kristendommen og islam. Islam oppstod som en tilpassing av gamle ideer, ikke noe nytt. Likevel var de tidlige kalifene langt ifra strenge teokrater, men tolerante, ja urbane. Til tross for det gjensidige fiendskapet mellom de beslektede monoteismene, støttet islam mye av den jødisk-kristne teologien og tilpasset seg mange av skikkene deres. I sin storhetstid, da den strakte seg fra Atlanterhavet til Sentralasia, dyrket islam fram akademikere og kultur. Europas gjenreising har mye å takke islamsk sivilisasjon for. Angrepet fra både øst og vest tapte opplysningstiden og teologien triumferte.

 

Er det noe rart at organisert religion tiltrekker seg de ensomme og forlatte? Jesus er ikke bare en fantasivenn, han er også en fantasielsker.

De sex-fikserte kristne – kåte på Jesus

Med Guds velsignelse skrev kvinnehatende jødiske forfattere inn en rekke seksualforbrytelser som forherliget raseambisjonene sine. Den hellige oppgaven var å befolke og legge jorden under seg. Jødedommen testamenterte sin uheldige blanding av ignoranse og intoleranse til en avvikende fraksjon kjettere kjent som de kristne. Kristus-entusiastene utbroderte tankene om at kroppen var kilden til skam, og at kvinnen var mannen underlegen. Selvtukt ble veien til «åndelig renhet».

Men den fremgangsrike katolisismen forlot gladelig grunnleggernes intense strenghet til fordel for mer verdslige hensyn. #«Syndens evangelium»# ble kilden til rikdom og makt for hallik-prestene. Rovdyr overtok etter puritarnerne. Konsekvensen er at kristendommens anti-seksuelle og puritanske doktriner gjennom to tusen år har skadet millioner av mennesker mentalt, emosjonelt og fysisk.

 

Gud hjelpe oss alle! Historiens rikeste og mektigste nasjon har en psykotisk fiksjon på Jay-a-sus!

Kristningen av Amerika

Kristne riddere spredte råskapen og rasismen til en hel ny verden. Da milde Jesus ankom Englands nordamerikanske kolonier, etablerte en broket forsamling kapitalister, kriminelle og selvsikre fanatikere en ustabil sameksistens. Kolonienes elite ble rike på rusmiddelproduksjon, dyrket av slaver på stjålet land. Jesus var der da Den amerikanske republikken grunnla økonomien sin på slavearbeid og ble pusset opp til å bli en bekvemmelighets-kristendom som passet inn i drømmen om stor personlig rikdom. I dag iscenesetter en gjeng kjeltringer og svindlere, kvinnediskriminerende egoister og farlige stormannsgale et ekstravagant Jesus-show. Skremmende nok har de reell politisk innflytelse og Armageddon på sin dagsorden.

 

 

 

Og når du bare vil ha en god latter:


Landover Baptist Church

Jesus i Legoland (Brick Testament)
«Jesus Kristus – Musikalen». Den vil korsfeste deg!
Den underdanige Jesus
Det snakkende hodet som hører bønnene dine!

 

 

 

Enquiring Minds

On the web since December 4th 2001

Page loads since 18.08.06
 

 

 

 

 

 

Simple-minded

"I am jealous over you ... I fear your minds be corrupted from the simplicity that is in Christ."

– 2 Corinthians 11.2-3.

 

 

 

 

 

God's work?


Charred remains of baby girl, partially eaten by dogs. A victim of the Israeli assault on Gaza.

"I form the light, and create darkness. I make peace, and create EVIL. I the LORD do all these things."
– Isaiah 45.7.

 

 

 

 

 

How to wear the word of God

For the magic to work the Tefillin must be placed most precisely.

"Hear, O Israel, the Lord is our God ... And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as totafot between your eyes." – Deuteronomy 6.8.

 

 

 

 

Faking the evidence

Ultraviolet light reveals that a manuscript of Tacitus has been overwritten, an original "e" of chrestianos (the good) replaced by an "i" to read christianos (the Christians),

 

 

 

 

'No gym' says St Paul

"For bodily exercise profiteth little." – 1 Timothy 4.8.

 

 

 

 

 

St Paul 'fesses up

"Being crafty, I caught you with guile."

– 2 Corinthians 12.16.

 

 

 

 

 

God's Big Zero

"God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise ... things which are NOT to bring to nought things that are."

– 1 Corinthians 1.27,28.

 

 

 

 

 

The Good Book – good to EAT!

"Son of man ... eat this scroll, then speak to the house of Israel.

So I opened my mouth, and He gave me the scroll to eat ... and it tasted as sweet as honey in my mouth."

– Ezekiel 3.1-3.

 

 

 

 

 

Say you love Jesus. SAY it!

"For the kingdom of God is not in word, but in power . Shall I come unto you with a rod, or in love?" – 1 Corinthians 4.20,21.

 

 

 

 

 

Appeal to Ignorance

"Trust in the LORD ... lean not unto thine own under-standing ... Be not wise in thine own eyes."

– Proverbs 3.5,7

 

 

 

 

Puerile God

"If ye will not give glory unto my name saith the LORD ... I will spread dung upon your faces."
– Malachi 2.2,3.

 

 

 

 

 

Making "every thought captive."

"For the weapons of our warfare are casting down imaginations ... and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ."

– St Paul, 2 Corinthians 10.4,5.

 

THIS MONTH'S FEATURES


Norwegian

1Kristendom uten Jesus?Fromhet og ønsketenkning avler en Gudemann1
Circus, Circus - ’Apologetenes’ fundamentale feil
Kunsten å lure de usofistikerte

1De ”tolv apostlene”
– fabrikkerte elever av en fabrikkert læremester

1En gruppe frafalne jøder og utstøtte grekere lager seg en Gud:
Fra Apollon til Jesus Kristus!

1En overflod av Jesuser!
– Men ingen ”Jesus fra Nasaret”


Jesus Never Existed FORUM
Going from strength to strength!

Updated Guestbook – Make your mark here.

 

 
 

Volume 1 - Revised second edition

Reader REVIEWS

533 pages, 27 maps, over 450 illustrations,

Perfect gift for all occasions. Shipping to 31 countries.

ORDER TODAY


JNE Volume 2 –

Register for details here

 
 


Register for merchandise bulletin here.

Merchandise!

Your Help Makes a Difference.

Have you ordered your Jesus Never Existed • sweatshirt • coffee mug • greetings card • pagan calendar? 

 

 

Christian torture GOOD & EVIL

 

The Theory & Practice of Torture

Not missionaries but terrorists. Take a peek at how the Christians won hearts and minds!

Saving Souls by Torture

Saving souls by liberal use of torture

Archbishop's Tariff for Torture 1757

In the Name of Christ – 1000 Years of Carnage & Barbarity

Check out if you dare the vicious history of the Christian "Faith".

A Good Book?? – Try Morose, Misogynistic, Vindictive

Biblical morality is archaic and savage. It reflects a barbarous, pitiless age.

A Good Book?? – Natural Born Killers

Yahweh – A humanoid personality with a disturbing blood-lust. Say hello to G-D!

 

 
 

TV1
Ken on Sky March 2009


Resurrection?

HUMPHREYS
vs HABERMAS

Video Debate

  KEN ON THE RADIO

Aeon Byte Gnostic Radio Debunking ApologeticsSaturday 6th Dec 2008

Premier Christian Resurrection Debate with Tony Costa Apr 26 2008

Ken on the Resurrection Talk April 2008

Radio Wfm Manchester
Easter Sunday 2006

BreakForNewsIreland, Oct 25 2006

RadioAlchymy Los Angeles

Premier Christian Radio Debate with Canon of St Paul's Cathedral. Podcast from Apple iTunes Music Store

Break For News Ireland

Infidel Guy Radio Atlanta

Hellbound Alleee Montreal

The Meria Heller Show
Arizona

Abraxas
Freethought Media Chicago


 

 

 


RESOURCE CENTRE

Site map

Article Index by Country, Region
Chronological Index

Search tips

Site Search by word or phrase:

 

Web search
WikipediA
freethoughtpedia
CassiopediA
  Google

 

 

 

 

blessed virgin

Completing the loop

One mean Jesus
 
Commentary on JesusNeverExisted
 MORE Commentary on JesusNeverExisted
Yet MORE Commentary from Friends and Foe
Guest book:
Have your say here!
Want to be advised when new articles are posted? Click here.

email the author – Kenneth Humphreys

About the author

 
ADDITIONAL SOURCES & RECOMMENDED SITES

Islam– Christianity's angry sibling

christianism
skepticsannotatedbible

askwhy

american atheists
atheists dictionary
webofreason
human origins
human evolution/ shattering sacred myth
atheists handbook
god is imaginary
god vs. the bible (a deist view)
jovial atheist
ravingatheist
ethnikoi
internet infidels
other infidels
freethinkers
early Christian writings
gnostic writings
evil bible
blogging the Bible
the truth is wrong
bible god
ex-christians
the Jesus Police (just the facts, mam)
Original idea inspired by:
Earl Doherty, The Jesus Puzzle, 1999; G. A. Wells, The Jesus Myth / The Jesus Legend, 1999; Elaine Pagels, The Gnostic Gospels1979; Luigi Cascioli, The Fable of Christ, 2001; Acharya S, The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, 1999; Timothy Freke, Peter Gandy The Jesus Mysteries, 1999; Hyam Maccoby, The Mythmaker: Paul & the Invention of Christianity.
 
 
 
The cost to humanity of fifteen centuries of Christian savagery – of hundreds of millions of lives brutalised and truncated, sacrificed to war, torture, pogrom, burning, pestilence and plague – is incalculable.

Christianity is the worst disaster in human history